Κατασκευή χάρτη υλικών με τη μέθοδο της πολυδιάστατης κλιμάκωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Κατασκευή χάρτη υλικών με τη μέθοδο της πολυδιάστατης κλιμάκωσης

Νικολαϊδης, Αλέξανδρος

Η μέθοδος της πολυδιάστατης κλιμάκωσης είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση κάποιων χαρακτηριστικών Εδώ τη θα κατασκευαστεί ένας χάρτης υλικών ομαδοποιώντας τις ιδιότητες τους. Έτσι εάν θέλει κάποιος βρει ένα καινούργιο υλικό με κάποιες ιδιότητες συγκεκριμένες απλά θα διάλεγε τις ιδιότητες που μας ικανοποιούν και θα εισάγαμε το υλικό αυτό στο χάρτη που κατασκευάσαμε. Το αποτέλεσμα θα ήταν ότι θα αναφερθεί που περίπου ανήκει το υλικό που αναζητά.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.