Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ξενοδοχειακό Marketing

Αναγνωστιάδη, Ευαγγελία
Σπυρόπουλος, Μάριος

Στην ελληνική ξενοδοχεία σύντομα έγινε αντιληπτή η σπουδαιότη¬τα του μάρκετινγκ, καθώς και το γεγονός ότι οι τεχνικές και οι μέ¬θοδοι του συντονιστικού μάρκετινγκ δεν πρέπει να είναι "αποκλει¬στικότητα" των μεγάλων ξενοδοχείων και εστιατορίων. Ορισμένοι διευθυντές ξενοδοχείων αλλά και ιδιοκτήτες-ξενοδόχοι, διαπιστώνοντας τη σημασία του συντονιστικού μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις τους, "αποστασιοποιήθηκαν" από τη καθημερινότητα της μονάδας τους, "ξέφυγαν" από τη ρουτίνα των "παλιών γνωστών διαδικασιών διοίκησης" και δημιούργησαν ένα σχέδιο-πλαίσιο συντονιστικού μάρκετινγκ που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μικρής, μεσαίας ή μεγάλης μονάδας τους. Παρ' όλη όμως την αναγνώριση του ρόλου του μάρκετινγκ οι περισσότεροι ξενοδόχοι καθυστέρησαν ή δεν προχώρησαν στην επιστημονική εφαρμογή των αρχών, μεθόδων και τεχνικών του.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχεία
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.