Η συμβολή του χρώματος στο σχεδιασμό βιομηχανικών προϊόντων: λειτουργικές, τεχνικές και εμπορικές παράμετροι = The contribution of colour in product design process: functional, technical & marketing issues

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η συμβολή του χρώματος στο σχεδιασμό βιομηχανικών προϊόντων: λειτουργικές, τεχνικές και εμπορικές παράμετροι = The contribution of colour in product design process: functional, technical & marketing issues

Τρουμπαδάκη, Φωτεινή

Η εργασία έχει σκοπό να παράσχει τις αναγκαίες γνώσεις στους μελλοντικούς βιομηχανικούς σχεδιαστές, με σκοπό την ευσυνείδητη επιλογή χρωμάτων στα μελλοντικά τους προϊόντα. Χωρίζεται σε 6 ενότητες, παρουσιάζοντας το χρώμα από διαφορετική οπτική γωνία κάθε φορά. Στην πρώτη ενότητα, παρουσιάζεται η μέτρηση του χρώματος και η τυποποίηση του. Είναι σημαντικό, ο σχεδιαστής να γνωρίζει τον τρόπο που θα πρέπει να αναπαράγει ένα συγκεκριμένο χρώμα στην ψηφιακή παρουσίαση του project του, καθώς επίσης την τρισδιάστατη μορφή που θα έχει το χρώμα, στην παραγωγή του προϊόντος. Η δεύτερη ενότητα αφορά στην εξέλιξη του χρώματος στον προηγούμενο αιώνα. Στην τρίτη ενότητα, αναλύεται η σημασία του χρώματος στην προώθηση των προϊόντων. Η συναισθηματική φόρτιση που προκαλούν τα χρώματα είναι αναμφισβήτητα ένα εργαλείο που μπορεί να επιφέρει την επιτυχία σε ένα προϊόν. Αναλύεται σημασιολογία των χρωμάτων ανά οικογένεια, οι πολιτισμικές προτιμήσεις, καθώς και εταιρίες που προώθησαν τα προϊόντα τους με κύριο χαρακτηριστικό, το εντυπωσιακό χρώμα τους. Στην τέταρτη ενότητα αναλύεται η χρήση του χρώματος στον εργονομικό σχεδιασμό ενός προϊόντος. Η πέμπτη ενότητα παρουσιάζει παραδείγματα σχεδιαστών που χρησιμοποίησαν τα χρώματα για να αναδείξουν τα προϊόντα τους και έμειναν στην ιστορία από αυτήν τους την ιδιότητα. Στην έκτη ενότητα, γίνεται μία προσπάθεια σύνταξης ενός οδηγού εφαρμογών τού χρώματος κατά τον σχεδιασμό ενός προϊόντος, μέσω διακριτών μελετών περιπτώσεων (case studies), ο οποίος βασίζεται στα θέματα που αναλύονται στα προηγούμενα κεφάλαια.

Thesis
NonPeerReviewed

Σχέδιο, Βιομηχανικό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.