Παραγωγή και ποιότητα οίνων της αμπελουργικής ζώνης Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Παραγωγή και ποιότητα οίνων της αμπελουργικής ζώνης Φλώρινας

Νικολαϊδου, Σοφία

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται παρουσίαση της παραγωγής και της ποιότητας των οίνων που παράγονται στην αμπελουργική ζώνη του νομού Φλώρινας. Αυτό πραγματοποιείται με την κατ’ αρχήν αναφορά πληροφοριακών στοιχείων για την υφιστάμενη κατάσταση και τη νομοθεσία που διέπει την αμπελουργία, ενώ στο κυρίως θέμα αναφέρονται αναλυτικά στο κάθε κεφάλαιο οι προσυλλεκτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του κρασιού αλλά και οι προκαταρκτικές διαδικασίες που απαιτούνται για την επεξεργασία του. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην βιομηχανική αλλά και την παραδοσιακή επεξεργασία του κρασιού καθώς και στο προϊόν που προηγείται της παραγωγής του δηλαδή το γλεύκος (μούστος). Στη συνέχεια της εργασίας αναφέρονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων οίνων και ο ποιοτικός έλεγχος που υπόκεινται. Στο τελευταίο κομμάτι της εργασίας παρουσιάζονται στοιχεία για την νοθεία των ερυθρών κρασιών αλλά και τις ευεργετικές τους επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνησή τη

Thesis
NonPeerReviewed

Οίνος και οινοποιία
Ποιοτικός έλεγχος
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας
Σταφύλια
Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.