Εφαρμογή του εργαλείου FMEA στη βιομηχανία ηλεκτρικών συσκευών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εφαρμογή του εργαλείου FMEA στη βιομηχανία ηλεκτρικών συσκευών

Μπαλωμά, Μαρία

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η εφαρμογή της Μελέτης Αστοχίας FMEA σε μια βιομηχανία ηλεκτρικών συσκευών. Στο πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στη φιλοσοφία Six Sigma (SS), ενώ στη συνέχεια περιγράφονται μεθοδολογίες εφαρμογής της SS όπως το Define-Measure-Analyse-Improve-Control (DMAIC), ο Σχεδιασμός για SS (Design for SS) και το Lean SS (LSS). Ένα εργαλείο των μεθοδολογιών αυτών αποτελεί το Failure Mode and Effect Analysis - FMEA το οποίο κι αυτό περιγράφεται σύντομα σε ξεχωριστό κεφάλαιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά σε δύο μελέτες περίπτωσης FMEA που διενεργήθηκαν σε βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικών συσκευών στη χώρα μας. Τέλος γίνεται μια σύντομη καταγραφή των συμπερασμάτων που προέκυψαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.