Η στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας στο διεθνές εμπόριο και την εθνική οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας στο διεθνές εμπόριο και την εθνική οικονομία

Μπακογιάννη, Μαρία-Αριστέα

Ο κλάδος της Ναυτιλίας για την χώρα μας είναι ένας από τους πιο σημαντικούς καθότι συμβάλλει σε πολλούς τομείς και ενισχύει την εθνική οικονομία, αναζωογονεί την απασχόληση και το ισοζύγιο πληρωμών Η παρακάτω εργασία έχει ως σκοπό να διαφωτίσει πολλές πλευρές αυτού του κλάδου, εξετάζοντας τους παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του κλάδου καθώς επίσης και πως συμβάλλει η ναυτιλία σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Στην μελέτη αυτή επίσης παρουσιάζεται και η έκταση της παγκόσμιας, ευρωπαϊκής και ελληνικής ναυτιλίας καθώς επίσης και οι πολιτικές πού έχουν υιοθετηθεί. Αναφέρεται το μέγεθος της ναυτιλίας των χωρών και κατά πόσο έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια γεγονός που δείχνει και την βαρύτητα που δίνει η κάθε χώρα για την ναυτιλία. Τέλος παρουσιάζεται και αναλύεται η διασύνδεση του εμπορίου με την Ναυτιλία καθώς και οι μελλοντικές βλέψεις του κλάδου. Τέλος γίνεται μια εκτενή αναφορά στο πως η Εμπορική Ναυτιλία συμβάλλει γενικότερα στην οικονομική ανάπτυξη. Στόχος της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει την σπουδαιότητα της εμπορικής ναυτιλίας για την χώρα μας και πως με την πάροδο των ετών κατάφερε να επεκταθει

Thesis
NonPeerReviewed

Ναυτιλία
Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.