Προσομοίωση και προγραμματισμός ρομποτικού βραχίονα εκτός γραμμής παραγωγής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Προσομοίωση και προγραμματισμός ρομποτικού βραχίονα εκτός γραμμής παραγωγής

Τάγιου, Αμαλία

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η σχεδίαση, η προσομοίωση και ο προγραμματισμός εκτός γραμμής μιας κυψέλης εργασίας με την χρήση του λογισμικού Robcad της Tecnomatix. Η κυψέλη απεικονίζει την μεταφορά ενός αντικειμένου με μια ταινία μεταφοράς και στην συνέχεια την μεταφορά του από δύο ρομποτικούς βραχίονες. Στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην έννοια του ρομπότ και αναφέρονται οι λόγοι χρήσης, τα πλεονεκτήματα και οι διάφορες κατηγορίες εφαρμογής ενός ρομπότ σε μία παραγωγική διαδικασία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διάφορες ταξινομήσεις των ρομποτικών συστημάτων, που έχουν προκύψει από διάφορους παράγοντες, όπως ο γεωμετρικός σχηματισμός, οι κατηγορίες εφαρμογής, ο τρόπος μετάδοσης κίνησης κτλ. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τα οφέλη της χρήσης προγραμματισμού εκτός γραμμής της παραγωγικής διαδικασίας και παρουσιάζονται τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τον προγραμματισμό και έχουν να κάνουν με τον κινηματικό μετασχηματισμό του ρομπότ, την δημιουργία διαδρομών και την τοποθέτηση των ρομπότ σε μία κυψέλη. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την δημιουργία της κυψέλης, την σχεδίαση των αντικειμένων που την απαρτίζουν, τον προγραμματισμό κίνησης, την προσομοίωση και την δημιουργία προγράμματος μέσα από το λογισμικό Robcad.

Thesis
NonPeerReviewed

Ρομποτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.