Ενσύρματα δίκτυα πρόσβασης ευρείας ζώνης = Wired broadband access

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ενσύρματα δίκτυα πρόσβασης ευρείας ζώνης = Wired broadband access

Μακρατζάκης, Στυλιανός

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των τριών αυτών τεχνολογιών ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης. Αρχικά γίνεται αναφορά στις τεχνολογίες ψηφιακού συνδρομητικού βρόχου. Στη συνέχεια εξετάζεται η δικτυακή αρχιτεκτονική DSL καθώς και οι συμμετρικές και ασύμμετρες τεχνολογίες DSL. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται τα παθητικά οπτικά δίκτυα και οι τεχνολογίες αυτών. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζονται τα διεθνή πρότυπα μηχανισμών πρόσβασης και παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης.

Thesis
NonPeerReviewed

Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.