Παραγωγή και marketing κρόκου Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Παραγωγή και marketing κρόκου Κοζάνης

Παπαδάκη, Ελισσάβετ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η υφιστάμενη κατάσταση του συνεταιρισμού κροκοπαραγωγών και οι προοπτικές τόσο του φυτού κρόκου, όσο και του ιδίου του συνεταιρισμού. Να παρουσιαστεί το προφίλ των κροκοπαραγωγων και να καταγραφούν τα δεδομένα σχετικά με την καλλιέργεια του φυτού και τη δράση του συνεταιρισμού. Γίνεται μια γενική αναφορά στα αρωματικά φυτά και θεραπευτικά φυτά που αποσκοπεί σε μια πρώτη επαφή του αναγνώστη με το αντικείμενο της μελέτης. Εξετάζονται στοιχεία που αφορούν την ιστορία και την προέλευση του κρόκου, καθώς και την καλλιέργεια του. Τέλος γίνεται σύντομη αναφορά στους εχθρούς και τις ασθένειες που μπορούν να πλήξουν τον κρόκο. Επίσης περιγράφεται η παραγωγή του φυτού και παρατίθενται πληροφορίες σχετικές με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και τις σύγχρονες τεχνολογίες που μπορούν να πάρουν μέρος στην παραγωγή. Καταγράφεται η ιστορική εξέλιξη της παραγωγής του κρόκου στην Ελλάδα πριν και μετά την ίδρυση του συνεταιρισμού. Αναφέρεται στους τρόπους επεξεργασίας του φυτού, που περιλαμβάνουν τη διαλογή στιγμάτων - στημόνων από τα πέταλα, το διαχωρισμό τους και τη διαδικασία ξήρανσης. Τα στάδια επεξεργασίας που αναφέρθηκαν, παρατηρούνται όσο στον παραδοσιακό όσο και στο σύγχρονο τρόπο. Επιπλέον πραγματοποιείται μια προσπάθεια να καταγραφούν όσα τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία της εμπορίας του κρόκου ενώ παράλληλα παρατίθενται και κάποιες πιθανές λύσεις, ικανές να περιορίσουν τις δυσχέρειες. Τέλος γίνεται μια αναλυτική περιγραφή του Αναγκαστικού συνεταιρισμού κροκοπαραγωγών Κοζάνης. Συγκεκριμένα αναφέρονται ιστορικά στοιχεία που αφορούν στην ίδρυση και τη λειτουργία του και παρουσιάζονται οι προοπτικές εξέλιξης και η πολιτική που ακολουθεί σε θέματα ποιότητας και προώθησης του προϊόντος

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα - Μάρκετινγκ
Κρόκος (Φυτό) - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.