Τυποποίηση στην παραγωγή χαρτιού = Standardization in paper production

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τυποποίηση στην παραγωγή χαρτιού = Standardization in paper production

Κρεμνιώτης, Γεώργιος

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η τυποποίηση στην παραγωγή του χαρτιού .Στην αρχή γίνεται μια ιστορική αναδρομή από τότε που εφευρέθηκε το χαρτί μέχρι τις σημερινές μεθόδους παραγωγής. Αναλύει τρόπους παρασκευής χαρτιού όσον αφορά τον μηχανικό κ χημικό πολτό καθώς και την χρήση τους. Ένα μικρό αλλά σημαντικό κομμάτι της πτυχιακής είναι η ανακύκλωση. Η συσκευασία και η εκτύπωση είναι ένα κομμάτι της εργασίας που δίνει κυρίως έμφαση στα σύμβολα, στην απόδοση της μηχανής, στην εκτύπωση, στο ετικετάρισμα της συσκευασίας καθώς και στους τρόπους βελτίωσης της οικονομικής συσκευασίας για την αποφυγή των σκάρτων που κοστίζουν. Επίσης το design στην προώθηση συσκευασιών καταναλωτικών προϊόντων αναλύεται από την γενική διάταξη, χρώμα σχήμα και κείμενο. Ο σχεδιασμός του κουτιού συνοδεύεται από τον ποιοτικό έλεγχο και από την συνολική ποιοτική διαχείριση. Τέλος η εργασία κλείνει με μια αναφορά στον ΤΑΡΡΙ και τα μέλη του ,παγκόσμιο φορέα τυποποίησης χαρτιού.

Thesis
NonPeerReviewed

Χαρτί
Τυποποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.