Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω των "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ". Η πορεία του θεσμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και η σχέση των επιχειρηματικών κεφαλαίων (VENTURE CAPITAL) με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω των "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ". Η πορεία του θεσμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και η σχέση των επιχειρηματικών κεφαλαίων (VENTURE CAPITAL) με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα

Ράμπια, Αννέτα

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να δώσει στους αναγνώστες μια σαφή εικόνα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων μέσω αυτού του καινοτόμου θεσμού, καθώς και να απεικονίσει την εξέλιξή του μέσα στο χρόνο από την έναρξή του ως σήμερα και την πορεία αυτού στην Ελλάδα και την Ευρώπη, παρουσιάζοντας πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις πιο πρόσφατες στατιστικές έρευνες, που ανταποκρίνονται πλήρως στη σημερινή πραγματικότητα του Venture Capital.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση
Καινοτομία (επιχείρηση)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.