Τα προγράμματα στήριξης και οικονομικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις Μεσογειακές χώρες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Τα προγράμματα στήριξης και οικονομικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις Μεσογειακές χώρες

Ιορδανίδου, Μαρία
Αντωνιάδης, Μιχαήλ

Το πρόγραμμα MEDA υπήρξε το κύριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή της Ευρώ-μεσογειακής Συνεργασίας. Από το 2003 και μετά, ιδρύθηκε ένας νέος χρηματοδοτικός μηχανισμός για τη διευκόλυνση των ευρώ-μεσογειακών επενδύσεων και των εταιρικών σχέσεων, ο Μηχανισμός Ευρώ-μεσογειακών Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης (Facility for EuroMediterranean Investment and Partnership - FEMIP), ο οποίος ανέλαβε την μεταρρύθμιση των οικονομιών των μεσογειακών εταίρων, διαθέτοντας 2 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο (Cidob: 2005). Παράλληλα ιδρύθηκε το Ίδρυμα Anna Lindh' για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο, με στόχο να προσδώσει νέες διαστάσεις στην έννοια της «ασφάλειας». Η ασφάλεια ταυτίζεται με τον πολιτικό διάλογο, τον εκδημοκρατισμό και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Ευρωπαϊκή Ένωση - Χρηματοδοτήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.