Επιλογές τουριστικών προορισμών από τους Έλληνες καταναλωτές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Επιλογές τουριστικών προορισμών από τους Έλληνες καταναλωτές

Μέτσιου, Νικολέτα

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της επιλογής τουριστικών προορισμών από τους Έλληνες καταναλωτές. Η εργασία γωρίδεται σε τέσσερα μέρη. Αργικά, παρατίθεται μία θεωρητική ανασκόπηση του αιτήματος του τουρισμού. Το δεύτερο μέρος ασχολείται με τη συμπεριφορά του τουρίστα ως καταναλωτή, τις ιδιαιτερότητες του τουριστικού προϊόντος και τους προσδιοριστικούς παράγοντες επιλογής τουριστικού προορισμού. Στο ερευνητικό τμήμα της εργασίας πραγματοποιείται ανάλυση των επιλογών προορισμού βάσει δεδομένων που συλλέγθηκαν με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου από 30 Έλληνες τουρίστες. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι, με ελάγιστες εξαιρέσεις, οι επιλογές προορισμού δεν συνιστούν τυγαίο γεγονός αλλά εξαρτώνται από διάφορους προσδιοριστικούς παράγοντες.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.