Επιχειρηματική εξωστρέφεια βόρειοελλαδικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Επιχειρηματική εξωστρέφεια βόρειοελλαδικών επιχειρήσεων

Ζλατάνη, Δέσποινα

Στην χώρα μας η κρίση έκανε την Ελλάδα να καταλάβει ότι δεν υπάρχει σταθερή ευημερία χωρίς στερεή παραγωγική βάση. Αποδείχθηκε όπως θα φανεί και παρακάτω ότι η πολιτική αστάθεια με συνέπεια την οικονομική και κοινωνική καταστροφή δεν είναι μακριά όταν τα δημοσιονομικά και παραγωγικά ελλείμματα συνδυαστούν σ ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο αποτελούν η εξωστρέφεια και ο ανταγωνισμός. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις ανοίγουν τεράστιες αγορές στα ελληνικά προϊόντα και ταυτόχρονα τα αντιπαραθέτουν με τον διεθνή ανταγωνισμό. Η επιτυχία στην εξαγωγική προσπάθεια προϋποθέτει γνώσεις, ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, εξωστρέφεια και προσανατολισμό στις προτιμήσεις των διεθνών αγορών. Επομένως, παρακάτω θα συναντήσουμε τους ορισμούς της ανταγωνιστικότητας-εξωστρέφειας. Τους δείκτες διεθνούς ανταγωνιστικότητας και την εξαγωγική ταυτότητα της Βόρειας Ελλάδας. Τέλος, θα γίνει έρευνα για την εξωστρέφεια και το εξαγωγικό εμπόριο που υπάρχει στις εξαγωγικές επιχειρήσεις με σκοπό να συμπεράνουμε την κατάσταση που υπάρχει σε σχέση με το εξωτερικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.