Ποιοτικός έλεγχος εμβολίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ποιοτικός έλεγχος εμβολίων

Πολυχρονίου, Ελένη

Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στον ποιοτικό έλεγχο εμβολίων καθώς και στις γενικές και αναλυτικές προβλέψεις για την παραγωγή τους. Γίνεται αναφορά σε ελέγχους που πρέπει να ανταποκρίνονται τα εμβόλια για να χαρακτηριστούν καθαρά και έτοιμα για χρήση, στον τρόπο διατήρησης τους καθώς και στα αναγραφόμενα στοιχεία που πρέπει να αναφέρει η επιγραφή τους. Στην εργασία παρουσιάζεται σαν παράδειγμα ποιοτικού ελέγχου το τετανικό εμβόλιο βάση του οποίου θα εξετάσουμε τους ελέγχους καθαρότητας του, την τεχνική του εμβολίου και τις οδηγίες για την χρήση του. Ακολουθούν οι γενικές προβλέψεις για την παραγωγή του, οι έλεγχοι καθαρότητας του, τα στοιχειά που πρέπει να αναγράφονται στην επιγραφή του για να θεωρηθεί κατάλληλο για χρήση, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του καθώς και οι δείκτες καταλληλότητας για ποσοτικούς προσδιορισμούς . Επίσης αναλύονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για πειραματική επιμόλυνση σε ινδικά χοιρίδια, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε λευκούς μύες και οι μέθοδοι για τον προσδιορισμό των αντισωμάτων οι οποίοι πραγματοποιούνται με την ELISA. Γίνεται αναφορά στην καταγωγή της ELISA, στις εφαρμογές της, στους τύπους της, στα είδη της και στα χαρακτηριστικά της.

Thesis
NonPeerReviewed

Ιατρικά εργαστήρια
Ποιοτικές προδιαγραφές
Υγειονομική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.