Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η θεωρητική προσέγγιση του M. Porter και η εφαρμογή του σε επιλεγμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η θεωρητική προσέγγιση του M. Porter και η εφαρμογή του σε επιλεγμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας

Σφήκας, Κωνσταντίνος
Ερμίδης, Χαράλαμπος

Στην συγκεκριμένη εργασία θα γίνει αναφορά στο τι προτείνει ο καθηγητής του Harvard Business School M.Porter για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας αλλά και στην εφαρμογή ή μη της θεωρητικής αυτής Ξεκινώντας από το πρώτο κεφάλαιο θα αναλυθεί το πώς μια επιχείρηση μπορεί να χαρτογραφήσει τις λειτουργίες της έτσι ώστε έχοντας μια αναλυτική άποψη των δραστηριοτήτων της να αντιμετωπίζει πιθανές της αδυναμίες. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια βαθύτερη ανάλυση στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται βασικές στρατηγικές επίτευξης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος όπως το πλεονέκτημα κόστους, η διαφοροποίηση και η εστίαση που αναπτύχθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφέρεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας με βάση τις προδιαγραφές που ο M.Porter έθεσε στην ανάλυσή του σχετικά με την εθνική ανταγωνιστικότητα Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αυτής της εργασίας γίνεται μια απόπειρα να προσδιοριστεί ο κλάδος στον οποίο η ελληνική οικονομία έχει ή θα μπορούσε να αναπτύξει εθνικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία και η δομή του κλάδου των τροφίμων και κυρίως εκείνου της Γαλακτοβιομηχανίας όπου και αναπτύσσεται το υπόδειγμα Porter.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2001


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.