Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις εστίασης της Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις εστίασης της Κοζάνης

Κουτσαύτη, Ελένη
Σταμούλη, Βασιλική

Η παρούσα διπλωματική έχει θέμα τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις εστίασης της Κοζάνης. Στη σημερινή συγκυρία της κρίσης, ένας από τους τομείς που πλήττονται σημαντικά είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε πολλές περιφερειακές και κεντρικές γειτονιές των πόλεων. Συγκεκριμένα, η διπλωματική εστιάζει στην περιοχή του Νομού Κοζάνης, περιοχή που παρουσιάζεται συχνά με όρους απόλυτης «καταστροφής» καθώς ο τζίρος των επιχειρήσεων μειώθηκε ραγδαία. Στόχος της εργασίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις γύρω από τα αίτια της οικονομικής κρίσης, καθώς και τις επιπτώσεις αυτής στις επιχειρήσεις εστίασης. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός η έρευνα ξεκίνησε με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας από τον επαγγελματικό κατάλογο των επιχειρήσεων εστίασης και της προσωπικής συνέντευξης. Διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο σε τυχαίο δείγμα 33 επιχειρήσεων στον Νομό Κοζάνης, κατά την χρονική περίοδο του Ιουλίου 2013. Προκειμένου να εξεταστούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν χρησιμοποιήθηκε στατιστικό πρόγραμμα και καταγραφή αυτών σε διαγράμματα όπου συμπεριλήφθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων και διάφοροι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι, η επαγγελματική ιδιότητα, το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, η επαγγελματική εμπειρία, τα έτη λειτουργίας των επιχειρήσεων, ο αριθμός και η σχέση εργασίας εργαζομένων, η μείωση του κύκλου εργασιών, είναι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την μείωση του τζίρου, λόγω της οικονομικής κρίσης. Επίσης, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η μείωση των τιμών και οι ειδικές προσφορές επηρεάζουν θετικά και η ζήτηση αυξάνεται καθώς υπάρχει έκπτωση, λόγω της οικονομικής κρίσης. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι οι επιχειρήσεις δεν δυσκολεύονται στην πληρωμή των λειτουργικών υποχρεώσεων τους (απόδοση φόρου, πληρωμή ΔΕΗ, νερού κλπ, εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων, πληρωμή προσωπικού και ενοικίου).Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι η ταμειακή ρευστότητα, λήψη δανείου, έλλειψη κεφαλαίων κίνησης, μείωση κατανάλωσης, μειωμένη απασχόληση, αύξηση ανεργίας, αυξημένο κόστος καυσίμων, μείωση της αγοραστικής ικανότητας επιβαρύνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις εστίασης. Εν κατακλείδι, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών είναι αρνητική ως προς την πιθανή βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και οφείλεται κατά κύριο λόγο στο αποτέλεσμα της μείωσης του δημοτικού φόρου το οποίο δεν επέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Εστιατόρια, ταβέρνες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.