Παρουσίαση Α.Ε.: εγγραφές σύστασης, τέλους χρήσης και προσδιορισμός οικονομικών καταστάσεων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Παρουσίαση Α.Ε.: εγγραφές σύστασης, τέλους χρήσης και προσδιορισμός οικονομικών καταστάσεων

Λιόλιου, Ελένη

Στην εργασία θα γίνει παρουσίαση των ανώνυμης εταιρείας από την ίδρυση μέχρι τη λύση της. Γενικά η εταιρία ορίζεται ως ένας αυτοτελής οργανισμός, ο οποίος με σειρά πράξεων και ενεργειών οικονομικής φύσεως, επιδιώκει την παραγωγή οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό το κέρδος. Οι εταιρικές επιχειρήσεις είναι αποτέλεσμα συνεργασίας δύο ή περισσότερων ατόμων και εμφανίζονται με διάφορες μορφές, όπως ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, ανώνυμη κ.λπ. Με την ίδρυση μιας εταιρίας γίνεται συνδυασμός των πόρων των συμβαλλόμενων, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της, κάτι που θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιήσει μόνο του κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη. Κατά την ίδρυση τους, οι επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέξουν την κατάλληλη νομική υπόσταση και εταιρική μορφή θέτουν τα παρακάτω κριτήρια ανάλογα με: τη φύση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν, τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού, το ύψος του απαιτούμενου, αναγκαίου ή διαθέσιμου προς επένδυση κεφαλαίου καθώς και της δυνατότητας επίτευξης της διασποράς του επιχειρηματικού κινδύνου. Η κατ’ εξοχήν εταιρική συνεργασία με την οποία επιτυγχάνονται τα παραπάνω είναι η ανώνυμη εταιρία και ο σχετικός νόμος που διέπει τη λειτουργία της είναι ο Κ.Ν.2190/20.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)