Κοινοπρακτικά δάνεια για εισηγμένες και μη επιχειρήσεις και πώς αντιδρούν στα ΔΛΠ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κοινοπρακτικά δάνεια για εισηγμένες και μη επιχειρήσεις και πώς αντιδρούν στα ΔΛΠ

Βητοπούλου, Αικατερίνη
Παυλός, Νικόλαος

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των κοινοπρακτικών δανείων και των επιχειρήσεων εισηγμένων και μη. Οι άξονες της εργασίας είναι δύο, τα κοινοπρακτικά δάνεια και η παρουσίαση των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ και μη. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι να παρουσιαστούν αρχικά τα κοινοπρακτικά δάνεια και στην συνέχεια οι μορφές των επιχειρήσεων. Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν τα ελληνικά πρότυπα των επιχειρήσεων και οι οικονομικές καταστάσεις τους και στην συνέχεια οι επιχειρήσεις με εφαρμογή των ΔΛΠ και των οικονομικών καταστάσεων τους. Επίσης παράλληλα παρουσιάζεται η αντίδραση των δανείων αυτών μέσω λογιστικών εγγραφών των εισηγμένων και μη επιχειρήσεων. Το τελευταίο κομμάτι παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα κοινοπρακτικά δάνεια της Ελλάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Τραπεζικά δάνεια
Δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.