Σύγκριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Twitter, Instagram

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σύγκριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Twitter, Instagram

Πλευρίτου, Πασχαλίνα
Αβραμάνης, Ευστάθιος

Η εργασία αναφέρεται στη σύγκριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα τρία μέσα κοινωνικής ενημέρωσης τα οποία είναι Facebook, Twitter και Instagram. Τα τρία μέσα κοινωνικής ενημέρωσης παρέχουν ως υπηρεσία την παραγωγή και δημοσίευση περιεχομένου από τους ίδιους τους χρήστες του διαδικτύου και όχι μέσω της κάποιας άλλης εταιρίας. Οι περισσότερες υπηρεσίες αυτής της μορφής επιδιώκουν τη συζήτηση, τα σχόλια, την αλληλεπίδραση και το διαμοιρασμό οποιασδήποτε πληροφορίας μεταξύ των χρηστών. Επίσης αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των υπηρεσιών αυτών, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην καθημερινότητα μας. Επιπρόσθετα γίνεται σύγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων μέσω της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τριών μέσων κοινωνικής ενημέρωσης. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τους αριθμοδείκτες που εξήχθησαν με τη βοήθεια του Excel.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.