Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Τραπεζική λογιστική

Μανελίδης, Κωνσταντίνος

Η εργασία αποτελεί το αποκορύφωμα των σπουδών μου στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας στην Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Οι εξελίξεις στον χώρο της οικονομίας και συγκεκριμένα στον τραπεζικό τομέα με οδήγησαν στην επιλογή ενός σύνθετου και ιδιαίτερα απαιτητικού θέματος πάνω στην τραπεζική λογιστική. Στα πλαίσια της παρουσίασης αυτής της πτυχιακής εργασίας στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, θα αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο το Κλαδικό Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο. Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στις σύνθετες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αλλά και στα τραπεζικά προϊόντα στο τρίτο κεφάλαιο το οποίο σχετίζεται με τις τραπεζικές εργασίες. Σε ένα ξεχωριστό τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενή αναφορά στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στις τράπεζες. Ο σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι δια μέσου της παρουσίασης αυτής να γίνει όσο το δυνατόν πιο κατανοητός με απλοϊκό τρόπο η λογιστική των χρηματοοικονομικών μέσων, κοινώς της τραπεζικής λογιστικής στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.