Προσέγγιση LEADER στο Ν. Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Προσέγγιση LEADER στο Ν. Φλώρινας

Σιδηρόπουλος, Κωνσταντίνος

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η συμβολή του προγράμματος Leader και Leader + στον Νομό Φλώρινας καθώς και η συνέχεια του προγράμματος, για την περίοδο 2007 – 2013 με το όνομα Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Στην αρχή βλέπουμε μια μικρή ενημέρωση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, το πότε ιδρύθηκε, ποιος ο λόγος καθώς και όποιες τροποποιήσεις έγιναν για να γίνει πιο αποτελεσματική. Έπειτα πραγματοποιείτε μια ιστορική αναδρομή στα χρηματοοικονομικά προγράμματα που έλαβαν μέρος στην Ελλάδα όπως και μερικά λόγια για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.). Ακολουθεί μια περιγραφή του Νομού Φλώρινας που περιλαμβάνει, την πληθυσμιακή και γεωγραφική κατανομή, το φυσικό περιβάλλον καθώς και τις δραστηριότητες που συναντώνται. Στην συνέχεια γίνεται ενημέρωση για το πρόγραμμα Leader (τι είναι, ποιους αφορά, ποιες οι αρμόδιες υπηρεσίες κ.τ.λ.) καθώς και μερική αναφορά στα έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί στον Νομό. Ακολούθως γίνεται μια ενημέρωση για την συνέχεια του προγράμματος Leader «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» όπως και για τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στον Νομό Φλώρινας. Κλείνοντας την εργασία θα ήταν σημαντική παράληψη να μην αναφέρω μερικά λόγια για το έργο και την ζωή του Αλέξανδρου Μπαλτατζή.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτουρισμός - Διοίκηση και οργάνωση
Αγροτική ανάπτυξη
Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.