Ανάλυση της αποδοτικότητας και ρευστότητας των κυριοτέρων γαλακτοβιομηχανιών στην Βόρεια Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάλυση της αποδοτικότητας και ρευστότητας των κυριοτέρων γαλακτοβιομηχανιών στην Βόρεια Ελλάδα

Στούπας, Κωνσταντίνος

Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση των εταιρειών ΚΡΙ ΚΡΙ, ΝΕΟΓΑΛ και ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ. Θα ασχοληθούμε με την επεξήγηση των αριθμοδεικτών και την ανάλυση των ισολογισμών του 2009 2010 2011 2012 και 2013. Επίσης, θα παρουσιάσουμε την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και σε πίνακες για κάθε αριθμοδείκτη και εταιρεία ξεχωριστά και στην συνέχεια θα παραθέσουμε έναν αναλυτικό πίνακα όλων των εταιριών για κάθε αριθμοδείκτη. Το ίδιο θα κάνουμε και για τα διαγράμματα. Στην συνέχεια μετά την χρηματοοικονομική ανάλυση θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα για την οικονομική πορεία τους για την συγκεκριμένη πενταετία. Η πραγματοποίηση της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων γίνεται με την βοήθεια των αριθμοδεικτών και η σύγκριση γίνεται μέσω της επιχείρησης παρακολουθώντας τους ισολογισμούς των παλαιοτέρων ετών. Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση είναι της ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας και της διόρθωσης κεφαλαίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοκομία - Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.