Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων αλουμινίου εισηγμένες στο Χ.Α.Α.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων αλουμινίου εισηγμένες στο Χ.Α.Α.

Πράσσος, Ορέστης

Στην παρούσα εργασία αναλύουμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τριών κορυφαίων και πρωτοπόρων εταιρειών στον τομέα του αλουμινίου. Οι εταιρείες που επιλέξαμε είναι η ΑΛΟΥΜΥΛ, η ΕΤΕΜ και η ΕΛΒΑΛ. Στο κεφάλαιο 1, προσεγγίζουμε σε θεωρητικό επίπεδο τις βασικές οικονομικές καταστάσεις, όπως ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και η κατάσταση ταμειακών ροών. Στο κεφάλαιο 2, αναλύουμε τις έννοιες της ρευστότητας, της αποδοτικότητας και των αντίστοιχων αριθμοδεικτών τους. Στο κεφάλαιο 3, παρουσιάζουμε και συγκρίνουμε τις εταιρείες ΑΛΟΥΜΥΛ, ΕΤΕΜ ΚΑΙ ΕΛΒΑΛ και τους αριθμοδείκτες τους, για τα οικονομικά έτη 2007-2012, με τη βοήθεια πινάκων και διαγραμμάτων. Ακολουθούν τα Συμπεράσματα, όπου αναδεικνύουμε την εταιρεία με την καλύτερη εξέλιξη και προσαρμογή στα νέα "δύσκολα" οικονομικά δεδομένα της εποχής μας, βάσει των αριθμοδεικτών ρευστότητας και αποδοτικότητας. Παράλληλα, επισημαίνουμε τις εταιρείες που χρειάζονται ενίσχυση των αδύναμων σημείων τους π.χ. ενίσχυση των πωλήσεων και κάνουμε προτάσεις για την βελτίωση των οικονομικών τους καταστάσεων. Επίσης παρουσιάζονται οι ισολογισμοί ή οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των εταιρειών, που μελετήσαμε για τα έτη 2007-2012.

Thesis
NonPeerReviewed

Αριθμοδείκτες
Αλουμίνιο
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.