Οικονομική και επενδυτική ανάπτυξη του Ιράκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οικονομική και επενδυτική ανάπτυξη του Ιράκ

Κσαΐς, Αικατερίνη-Σέλμα Φ.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή με γενικές πληροφοριών για το κράτος του Ιράκ και αναφέροντας για ποιούς λόγους μπορεί κάποιος να κάνει επενδύσεις σε αυτή τη χώρα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά για την προέλευση του ονόματος της χώρας, τα γεωγραφικά του στοιχεία, ο πληθυσμός, η οικονομία, η απασχόληση, ο εθνικός πλούτος, η ασφάλεια και η κυβέρνηση πλέον του Ιράκ. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια λεπτομερή επισκόπηση του Ιράκ, μια επισκόπηση κάθε επαρχίας και συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν κάθε τομέα των επενδύσεων. Το τέταρτο κεφάλαιο της πτυχιακής αναφέρεται σε όλους τους επενδυτικούς τομείς του Ιράκ αναλύοντάς τους, βάση των αριθμητικών και στατιστικών στοιχείων, των γενικών πληροφοριών, το ρόλο της κυβέρνησης καθώς και τις ευκαιρίες επένδυσης του κάθε τομέα.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.