Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ιδιωτικών κλινικών με την μέθοδο των αριθμοδεικτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ιδιωτικών κλινικών με την μέθοδο των αριθμοδεικτών

Παπαθεοδώρου, Αικατερίνη

Αυτό που παρουσιάζει η εργασία αυτήν είναι η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με την μέθοδο των αριθμοδεικτών. Για την εμπειρική παρουσίαση πραγματοποιείται η εφαρμογή της μεθόδου στις κλινικές Νοσηλευτική ΑΕ και Λευκός Σταυρός Αθηνών ΑΕ για μία πενταετία. Η δομή της εργασίας περιλαμβάνει έξι κεφάλαια από τα οποία το τελευταίο είναι η πρακτική εφαρμογή της εργασίας. Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ και στην συνέχεια παρουσιάζονται οι μέθοδοι ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες των νοσοκομειακών ιδρυμάτων και στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σύστημα υγείας και τα νοσοκομειακά ιδρύματα. Το πέμπτο κεφάλαιο είναι το πρακτικό μέρος, χωρίζεται σε δύο υποενότητες μία για κάθε κλινική και παρουσιάζει την εφαρμογή των αριθμοδεικτών στα πραγματικά δεδομένα των κλινικών για τα έτη 2005 έως 2012. Τέλος το τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί η σύγκριση των αριθμοδεικτών των κλινικών αυτών. Από την εφαρμογή της μεθόδου προέκυψε ότι η Λευκός Σταυρός ΑΕ έχει υψηλότερους δείκτες κερδοφορίας από την άλλη κλινική. Ο κίνδυνος ρευστότητας δεν υφίσταται και για τις δύο κλινικές. Επίσης βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε ότι αφορά τις πληρωμές δανείων της. Η περιουσία της αξιοποιείται καλύτερα και αποφέρει κέρδη περισσότερα απ' ότι επενδύει. Αντίθετα η κλινική Νοσηλευτική ΑΕ έχει καλύτερη θέση στην χρηματοδότηση της από το χρέος της και από τα ίδια κεφάλαια της.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομικά της υγείας
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.