Λογιστική εταιριών: Ο.Ε., Ε.Ε., Αφανής, Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Λογιστική εταιριών: Ο.Ε., Ε.Ε., Αφανής, Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο

Νταζάνη, Δέσποινα
Παπαϊωάννου, Μαρία

Σκοπός τη παρούσας εργασίας είναι να αναλύσουμε τις προσωπικές εταιρίες. Έτσι, θα ασχοληθούμε με την Ομόρρυθμη εταιρία, την Ετερόρρυθμη καθώς και την Αφανή ή αλλιώς Συμμετοχική Εταιρία. Στην συνέχεια θα κάνουμε μια παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) καθώς και της διάρθρωσης των λογαριασμών. Τέλος, θα ασχοληθούμε με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τον σκοπό καθιέρωσης των ΔΛΠ, καθώς και ποιες επιχειρήσεις τηρούν ΔΛΠ υποχρεωτικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.