Λογιστική των υποκαταστημάτων με βάση τα Δ.Λ.Π. και το Ε.Γ.Λ.Σ.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Λογιστική των υποκαταστημάτων με βάση τα Δ.Λ.Π. και το Ε.Γ.Λ.Σ.

Μωραΐτης, Παναγιώτης
Ανδριανόπουλος, Ηλίας

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και έχει θέμα την λογιστική υποκαταστήματος. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο ορισμός, η ιστορική εξέλιξη, οι σκοποί και οι διακρίσεις της λογιστικής. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η έννοια της εταιρίας και της λογιστικής εταιριών. Το τρίτο κεφάλαιο, μελετά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.). Στο τέταρτο και τελευταίο κεφαλαίο της εργασίας, αναπτύσσεται η έννοια του υποκαταστήματος, οι υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων και η λογιστική. Επίσης περιλαμβάνει παραδείγματα αυτοτελής λογιστικής υποκαταστήματος καθώς και μη τήρησης λογιστικής υποκαταστήματος. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική επιχειρήσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.