Η ανάπτυξη στο νομό Τρικάλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η ανάπτυξη στο νομό Τρικάλων

Ζελενίτσας, Σεραφείμ
Παππάς, Μιλτιάδης

Η παρούσα πτυχιακή μελέτη είχε ως σκοπό να παρουσιάσει την παρούσα οικονομική κατάσταση στο νομό Τρικάλων και να εντοπίσει τους κλάδους της οικονομίας που μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια ανάπτυξης του νομού. Έτσι αρχικά, στο πρώτο μέρος της πτυχιακής εργασίας, έγινε μια θεωρητική προσέγγιση στον όρο τοπική ανάπτυξη και την έννοια του, εν συνεχεία έγινε παρουσίαση της τοπικής οικονομίας και των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών του νομού, ενώ μετέπειτα παρουσιάστηκε η SWOT ανάλυση για το νομό και προτάθηκαν κάποια σενάρια ανάπτυξης. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της εργασίας, δηλαδή την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βασίζεται στην διακίνηση ερωτηματολογίων τα οποία συντάχτηκαν από τον γράφοντα και μοιράστηκαν σε ένα τυχαίο δείγμα 100 ατόμων. Από τη διεξαγωγή της έρευνας βρέθηκε ότι η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα παραγωγής, μέσω της βελτίωσης όλων εκείνων των παραγόντων που αποτελούν κύριες συνιστώσες, της ενεργής συμμετοχής των τοπικών φορέων, της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών που εφαρμόζουν και της προσωπικής συμμετοχής των ίδιων των κατοίκων, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ανθρώπων ενός τόπου, μειώνεται η φυγή των νέων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και η περιοχή αναπτύσσεται σημαντικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιφερειακή πολιτική
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.