Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Μανάνη, Ελένη

Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως θέμα την Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και σκοπός της είναι η ανάλυση και η κατανόηση των αριθμοδεικτών. Στην συγκεκριμένη εργασία υπάρχουν δύο μέρη, η θεωρητική προσέγγιση και η πρακτική εφαρμογή. Στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο είναι η εισαγωγή, γίνεται αναφορά στους οικονομικούς όρους Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες είναι, ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Τα Αποτελέσματα Χρήσης, η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και το Προσάρτημα-Σημειώσεις. Στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο κεφάλαιο αναλύονται οι αριθμοδείκτες Ρευστότητας, Δραστηριότητας, Αποδοτικότητας, Χρέους και Διάρθρωσης Κεφαλαίων και οι Επενδυτικοί, αντίστοιχα. Στο έβδομο κεφάλαιο, γίνεται η χρηματοοικονομική ανάλυση της ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με ορισμένους από τους αριθμοδείκτες που αναφέραμε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας και τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε μέσα από την ανάλυση αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)