Η ρύθμιση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών και οι διεθνείς εναέριες υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων (Cargo)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Η ρύθμιση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών και οι διεθνείς εναέριες υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων (Cargo)

Κυριακούλια, Ευγενία

Οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές ανέκαθεν απαιτούσαν ιδιαίτερους χειρισμούς και διαδικασίες εφόσον το εύρος εφαρμογής τους είναι τεράστιο αν υπολογίσει κανείς τον αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο . Η πολυπλοκότητα του διεθνούς συστήματος συναλλαγών απασχόλησε και στο παρελθόν αλλά πολύ περισσότερο στην εποχή μας μεγάλους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας ένα σημαντικό έργο : την οργάνωση και την θέσπιση ενός πλαισίου κανόνων εφαρμογής στη διεθνή εμπορική πρακτική. Το έργο της UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) 1 και του ICC (International Chamber of Commerce) αναλύεται διεξοδικά στην εργασία αυτή με σκοπό την διερεύνηση της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά και τον βαθμό ευελιξίας της εφαρμογής της . Η ανάλυση επίσης περιλαμβάνει τα μέσα διενέργειας των εμπορικών διαδικασιών (π.χ. μέσα πληρωμής όροι παράδοσης ) όπως αυτά προκύπτουν από τα επίσημα άρθρα των συνεδριάσεων των οργανισμών αυτών. Συγκεκριμένα στην εργασία αναλύεται το πλαίσιο ρύθμισης (οι διεθνείς διαδικασίες) των αεροπορικών μεταφορών φορτίων (cargo) σύμφωνα με τις προβλέψεις των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών όπως της ΙΑΤΑ , του EUROCONTROL αλλά και των κανονισμών της πολιτικής των Μεταφορών της Ε.Ε . Η τμηματοποίηση της διεθνούς αγοράς των εμπορευματικών αερομεταφορών όπως καταγράφεται σήμερα και όλο το πλαίσιο δραστηριότητας των αεροπορικών

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Μεταφορές, Εναέριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.