Μια εμπειρική μελέτη της πορείας των δεικτών του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών την περίοδο 1990-2000

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Μια εμπειρική μελέτη της πορείας των δεικτών του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών την περίοδο 1990-2000

Τσιλιχρήστος, Λάμπρος
Σταμούλης, Σάββας

Η θέση της Επιτροπής αυτής, είναι τοσο σημαντική μιας και οι επενδύσεις των καταναλωτών πρέπει να έχουν αντίκρυσμα, το οποίο συνεπάγεται την υγιή κατάσταση των διαφόρων εταιριών. Οι μετοχές που αγοράζουν οι επενδυτές πρέπει να ανταποκρίνονται της χρηματιστηριακής τους αξίας, ανάλογα με την οικονομική ευρωστία της επιχείρησης και να αποδίδουν το αντίστοιχο μέρισμα. Μέσα από την έρευνα , γίνεται προσπάθεια ο αναγνώστης να κατανοήσειτην έννοιας του Χρηματιστηρίου. Οι συσχετίσεις που πραγματοποιούνται κάθε φορά, αποτελούν τη βάση για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, έτσι ώστε να γίνει γνωστή η αξία της εναπόθεσης κεφαλαίων στη χρηματιστηριακή αγορά. Το εύρος της έρευνας είναι αρκετά μεγάλο, εφ' όσον εξετάζεται η πορεία του χρηματιστηρίου για την περίοδο 1990 - 2000 και συγκεκριμένα για το δείκτη της κύριας αγοράς, παράλληλης αγοράς καθώς και για τους δείκτες των ακόλουθων κλάδων (επενδύσεων, βιομηχανίας, τραπεζών, ασφαλειών, κατασκευών και συμμετοχών).

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Μετοχές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.