Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις/ εκδηλώσεις των χωρών της ΝΑΕ και του Εύξεινου Πόντου, ως μέσο προώθησης του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου και οι προοπτικές ανάπτυξης της περιφερειακής εκθεσιακής συνεργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις/ εκδηλώσεις των χωρών της ΝΑΕ και του Εύξεινου Πόντου, ως μέσο προώθησης του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου και οι προοπτικές ανάπτυξης της περιφερειακής εκθεσιακής συνεργασίας

Λαγκουράνη, Ειρήνη

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η εκθεσιακή δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της ΝΑΕ και του Εύξεινου Πόντου, το επίπεδο υποδομής, ο στρατηγικός σχεδιασμός προώθησης των ελληνικών προϊόντων και η χορήγηση ειδικών προγραμμάτων χρηματοδότησης των εκθέσεων, τα προβλήματα συμμετοχής στις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις των χωρών αυτών καθώς και οι παράγοντες επιτυχίας συμμετοχής των ελληνικών εξαγωγικών ενώσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς εκθέσεις
Εμπόριο - Ελλάδα - Ευρώπη, Ανατολική
Εξαγωγές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.