Η διάρθρωση της διεθνούς εμπορευματικής αγοράς φαρμάκου και οι επιδόσεις του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Η διάρθρωση της διεθνούς εμπορευματικής αγοράς φαρμάκου και οι επιδόσεις του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη

Περίσσιος, Νικόλαος

Αντικειμενικός σκοπός της εργασία αυτής, ήταν να αποτυπωθούν με σαφήνεια τα σημαντικότερα μεγέθη που συγκροτούν την Διεθνή Εμπορευματική Αγορά Φαρμάκου και να καταγραφούν οι επιδόσεις του Ελληνικού Εξαγωγικού Εμπορίου στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της Έρευνας που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε η δυσκολία που υπάρχει στη σύγκριση μεγεθών που προέρχονται από διαφορετικές πηγές κάτι που οφείλεται στην πολυπλοκότητα των τρόπων υπολογισμού των στοιχείων αλλά και της φύσης του αντικειμένου που ερευνάται. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα στοιχεία των πωλήσεων των φαρμακευτικών προϊόντων, αυτά επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως το εύρος και το είδος των αγαθών που κάθε φορά υπολογίζονται, αλλά και από τις τεχνικές υπολογισμού που χρησιμοποιούνται λ.χ τιμές λιανικής-χονδρικής, νοσοκομειακές τιμές, τιμές εργοστασίου κ.τ.λ. Παρά τις δυσκολίες αυτές, έγινε προσπάθεια να δοθούν με κατανοητό τρόπο τα βασικότερα μεγέθη της αγοράς και να αποτυπωθούν οι τάσεις που επικρατούν διεθνώς.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα - Ευρώπη, Ανατολική
Διεθνές εμπόριο
Φαρμακευτική βιομηχανία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.