Η διάρθρωση της διεθνούς εμπορευματικής αγοράς φαρμάκου και οι επιδόσεις του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2003 (EN)
Η διάρθρωση της διεθνούς εμπορευματικής αγοράς φαρμάκου και οι επιδόσεις του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη

Περίσσιος, Νικόλαος

Αντικειμενικός σκοπός της εργασία αυτής, ήταν να αποτυπωθούν με σαφήνεια τα σημαντικότερα μεγέθη που συγκροτούν την Διεθνή Εμπορευματική Αγορά Φαρμάκου και να καταγραφούν οι επιδόσεις του Ελληνικού Εξαγωγικού Εμπορίου στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της Έρευνας που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε η δυσκολία που υπάρχει στη σύγκριση μεγεθών που προέρχονται από διαφορετικές πηγές κάτι που οφείλεται στην πολυπλοκότητα των τρόπων υπολογισμού των στοιχείων αλλά και της φύσης του αντικειμένου που ερευνάται. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα στοιχεία των πωλήσεων των φαρμακευτικών προϊόντων, αυτά επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως το εύρος και το είδος των αγαθών που κάθε φορά υπολογίζονται, αλλά και από τις τεχνικές υπολογισμού που χρησιμοποιούνται λ.χ τιμές λιανικής-χονδρικής, νοσοκομειακές τιμές, τιμές εργοστασίου κ.τ.λ. Παρά τις δυσκολίες αυτές, έγινε προσπάθεια να δοθούν με κατανοητό τρόπο τα βασικότερα μεγέθη της αγοράς και να αποτυπωθούν οι τάσεις που επικρατούν διεθνώς.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα - Ευρώπη, Ανατολική
Διεθνές εμπόριο
Φαρμακευτική βιομηχανία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)