Μοντέλα ηλεκτρονικού διεπιχειρείν και marketing

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Μοντέλα ηλεκτρονικού διεπιχειρείν και marketing

Ντόντης, Κωνσταντίνος
Κατζουράκη, Αντωνία

Στην παρούσα εργασία θα αναπτύχθεί ιδιαίτερα το μοντέλο B2B μια και αυτό έχει την μεγαλύτερη ανάπτυξη προς το παρόν στη χώρα μας. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια νέα επιχειρηματική πρακτική προσφέροντας νέες ευκαιρίες σε όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι μόνο. Το παραδοσιακό marketing ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα. Κατ’ αυτό τον τρόπο μετονομάστηκε σε e-marketing περιλαμβάνοντας καινούργιες πρακτικές εφαρμογές στο marketing mix.Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, για την ανάπτυξη του e-marketing αποτελεί το διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες του διαδικτύου στις οποίες εφαρμόζεται το e-marketing είναι κυρίως ο παγκόσμιος ιστός και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι αποφάσεις αυτές σχετίζονται με θέματα όπως χρήση γραφικών, πλοήγηση κ.α. Λαμβάνοντας αυτές τις αποφάσεις το επόμενο βήμα είναι η επιλογή του ειδικευμένου προσωπικού. Έχοντας ολοκληρώσει την ηλεκτρονική παρουσία της επιχείρησης, η ασφάλεια των συναλλαγών με το ενδο και έξω-επιχειρησιακό περιβάλλον. Μετά την περιγραφή των παραπάνω θεμάτων για την σφαιρικότερη εικόνα της “νέας οικονομίας” θα ασχοληθούμε με τα ηλεκτρονικά μοντέλα και ιδιαίτερα με το χώρο του B2B. Τελειώνοντας, θα περιγραφούν οι συνθήκες στην ελληνική οικονομία και επιφυλακτικά θα συγκρίνουμε όσο είναι δυνατόν ελληνικούς και ξένους δικτυακούς τόπους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.