Το χρηματιστήριο παραγώγων Αθηνών και οι επιπτώσεις του στην ελληνική κεφαλαιαγορά και στην ελληνική οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Το χρηματιστήριο παραγώγων Αθηνών και οι επιπτώσεις του στην ελληνική κεφαλαιαγορά και στην ελληνική οικονομία

Καρατζογιάννη, Αθηνά,
Παπαδάκη, Όλγα

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει την, σχετικά νεοϊδρυθείσα στην Ελλάδα, Χρηματιστηριακή Αγορά των Παραγώγων Προϊόντων. Η ανάλυση του θέματος χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της Αγοράς Παραγώγων, οι συμμετέχοντες σε αυτήν και αναλύονται λεπτομερώς τα προϊόντα που διαπραγματεύονται και εκκαθαρίζονται στο Χ.Π.Α. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στα οφέλη των επενδυτών από την χρήση παραγώγων προϊόντων και παρουσιάζεται η πορεία του Χρηματιστηρίου από την αρχή της λειτουργίας του ως τις μέρες μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Κεφαλαιαγορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.