Η στρατηγική των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ελλάδα και Ε.Ε. : κίνητρα, πολιτική, αποτελέσματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Η στρατηγική των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ελλάδα και Ε.Ε. : κίνητρα, πολιτική, αποτελέσματα

Γκέβρου, Ζωή

Η μελέτη αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει το θέμα αυτό παρουσιάζοντας τον τρόπο που διενεργούνται καθώς και τη νομοθεσία που διέπει την διαδικασία των συγχωνεύσεων κι εξαγορών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο εθνικό επίπεδο. Ακόμη, παρουσιάζεται η κινητικότητα τους στο διεθνές και ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και περιπτώσεις επιχειρήσεων που προέβησαν σε αυτό τον τρόπο επέκτασης τους. Στο τέλος της μελέτης, παρατίθενται τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν μέσα από τη μελέτη αυτή, αναφορικά με τη θέση που θα λάβουν οι συγχωνεύσεις και εξαγορές ως εργαλεία εξωτερικής μεγέθυνσης των επιχειρήσεων ώστε να αντεπεξέλθουν στη νέα παγκόσμια οικονομία. Τα συμπεράσματα της εργασίας αυτής δείχνουν πως οι συγχωνεύσεις και εξαγορές ως εργαλείο εξωτερικής μεγέθυνσης θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε σχέση με τις βαλκανικές χώρες.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγχωνεύσεις
Εξαγορές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.