Ε.Π.Ε.: μετατροπές, συγχωνεύσεις και άλλα: εγγραφές τέλους χρήσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ε.Π.Ε.: μετατροπές, συγχωνεύσεις και άλλα: εγγραφές τέλους χρήσης

Αδαμίδου, Αικατερίνη
Χατζή, Μαρία

Στην εργασία θα αναλύσουμε τις Ε.Π.Ε. καθώς και τις μετατροπές, συγχωνεύσεις και τις εγγραφές τέλους χρήσης. Γενικά η εταιρία ορίζεται ως ένας αυτοτελής οργανισμός, ο οποίος με σειρά πράξεων και ενεργειών οικονομικής φύσεως, επιδιώκει την παραγωγή οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό το κέρδος. Οι εταιρικές επιχειρήσεις είναι αποτέλεσμα συνεργασίας δύο ή περισσότερων ατόμων και εμφανίζονται με διάφορες μορφές όπως ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμη. Με την ίδρυση μιας εταιρίας γίνεται συνδυασμός των πόρων των συμβαλλόμενων, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της, κάτι που θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιήσει μόνο του κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ρυθμίζεται από το Νόμο 3190/1955 και σύμφωνα με το άρθρο 3 είναι εμπορική εταιρία, ακόμη κι αν ο σκοπός της δεν είναι η εμπορική επιχείρηση. Έτσι, ενώ ο Εμπορικός Νόμος αναγνώριζε τρία είδη εμπορικών εταιριών, με το παραπάνω άρθρο κατατάσσονται και οι Ε.Π.Ε. στις εμπορικές εταιρίες. Από το 1955 μέχρι σήμερα, τα άρθρα 1- 61 α πολλές φορές τροποποιήθηκαν και βελτιώθηκαν με διάφορα Προεδρικά Διατάγματα ή Νόμους. Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης ανήκουν στις επιχειρήσεις μέσου μεγέθους σε έναν ενδιάμεσο τύπο μεταξύ των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών ώστε να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν αυτού του τύπου οι επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.