Εταιρική κοινωνική ευθύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Γκαραβέλη, Σωτηρία

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως έννοια των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζεται η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και γίνεται μια ιστορική αναδρομή που δείχνει την εξέλιξη της στο χρόνο. Επιπλέον παρουσιάζονται τα εργαλεία απόδοσής της και οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται προκειμένου να διασαφηνιστεί η έννοια της. Επίσης παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες που ακολουθούνται από τις εταιρείες για την άσκηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και στο τέταρτο κεφάλαιο συσχετίζεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη με την οικονομική απόδοση της εταιρείας. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σημασία της ΕΚΕ για τις ΜΜΕ και οι δείκτες απόδοσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και οφέλη των επιχειρήσεων και οργανισμών από αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.