Στρατηγική καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Στρατηγική καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων

Αρακά-Σταμπόλου, Δέσποινα
Πασχάλη, Αναστασία

Η παρούσα μελέτη θα προβάλει τη σημασία της στρατηγικής των επιχειρηματικών στόχων. Αφού παρουσιαστεί το θεωρητικό μέρος της εργασίας, στην συνέχεια θα εξετασθούν στις ελληνικές εταιρείες ΚΟΡΡΕΣ και MASTIC SPA. Δύο εταιρείες που από το ξεκίνημα τους έχουν γίνει γνωστές σε όλο τον κόσμο. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια και η σημασία της στρατηγικής, των βασικών θεωρήσεων της, του μοντέλου του στρατηγικού μάνατζμεντ, της αποστολής και του οράματος της επιχείρησης των αντικειμενικών σκοπών της, της πολιτικής που ακολουθεί καθώς και της ηθικής και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Επιπλέον, παρουσιάζεται η ανάλυση του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Στην εκτίμηση του εξωτερικού περιβάλλοντος το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο υπόδειγμα των ανταγωνιστικών δυνάμεων του Porter. Στην εκτίμηση του εσωτερικού περιβάλλοντος συνεισφέρουν διάφορες θεωρίες και έννοιες με μεγάλη σημασία για το στρατηγικό μάνατζμεντ όπως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η αλυσίδα αξίας και η θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων. Στην συνέχεια αναλύεται η υλοποίηση της στρατηγικής που εξαρτάται από διάφορα θέματα όπως η διαχείριση των πόρων, η κουλτούρα της επιχείρησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια και ο όρος καινοτομία και οι μορφές της. Επιπρόσθετα , γίνεται αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις προοπτικές της. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ και MASTIC SPA. Αναλύονται οι εταιρείες, η διανομή, το μάρκετινγκ, τα πληροφοριακά συστήματα και οι εγκαταστάσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικός προγραμματισμός
Καινοτομία (επιχείρηση)
Επιχειρησιακή έρευνα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.