Βιομηχανική κοστολόγηση παραγωγής: σχεδιασμός αναλυτικής λογιστικής Γ.Κ. Ριζάκος ΑΒΕΤΕ

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Βιομηχανική κοστολόγηση παραγωγής: σχεδιασμός αναλυτικής λογιστικής Γ.Κ. Ριζάκος ΑΒΕΤΕ

Τζάμπος, Δημήτριος

Το νέο περιβάλλον παραγωγής του 21ου αιώνα δημιουργεί περισσότερες προσπάθειες για αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της ενημέρωσης των νέων τεχνολογιών κλπ. καθώς δίνει βασικά στοιχεία της επιβίωσης των επιχειρήσεων. Ένα από τα κύρια θέματα στο περιβάλλον παραγωγής είναι να μετρηθεί με ακρίβεια όχι μόνο το κόστος ανά μονάδα, αλλά και το κόστος της κάθε δραστηριότητας. Πολλές εταιρείες έχουν προβλήματα με τα γενικά έξοδα, επειδή θέλουν να διαθέσουν περισσότερα με ακρίβεια, ώστε να έχουν πιο ακριβή μέτρηση κάθε προϊόντος του κόστους ανά μονάδα. Σε αυτήν την ερευνητική μελέτη γίνεται μια προσπάθεια να γίνει κοστολόγηση της παραγωγής και σχεδιασμός της αναλυτικής λογιστικής της εταιρίας Ριζάκος ΑΒΕΤΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική
Χρηματοοικονομική λογιστική
Κοστολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.