Η οικονομία στο Βυζάντιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η οικονομία στο Βυζάντιο

Τσαλίδου, Δέσποινα

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να δοθεί μια γενική εικόνα της οικονομίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον 4ο αιώνα μ.Χ. έως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μΧ. Αν και είναι δύσκολο να παρουσιαστεί ένα τόσο μεγάλο έργο σε λίγες σελίδες, ωστόσο έγινε μια προσπάθεια γενικής θεώρησης της οικονομίας, δίνοντας έμφαση στο εμπόριο, τη νομισματική κυκλοφορία, το ρόλο του κράτους στην οικονομία με την επιβολή φόρων, και τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Η Πρωτοβυζαντινή περίοδος (324-565 μ.Χ) είναι μια εποχή θεμελιώσεως του νέου κράτος, καθώς και η εποχή στη διάρκεια της οποίας ξεπερνά τους κλονισμούς που κληρονόμησε από τη ρωμαϊκή περίοδο. Είναι, λοιπόν, μια κρίσιμη και σημαντική εποχή, που προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό την κατοπινή του ιστορική εξέλιξη. Η Μεσοβυζαντινή περίοδος (565-1081 μ.Χ.) είναι η μακρότερη περίοδος της βυζαντινής ιστορίας και περιλαμβάνει όλους τους αγώνες για τη διάσωση του κράτους και τις φάσεις ανασυγκρότησης, ακμής και κατάπτωσης της αυτοκρατορίας. Τέλος, η διαρκώς μεγαλύτερη πολιτική αδυναμία και αστάθεια, η διαρκώς χειρότερη οικονομική κατάσταση του κράτους και οι αδιάκοπες επιβαρύνσεις και πιέσεις των φορολογουμένων καθορίζουν και την όψη της βυζαντινής κοινωνίας στην Υστεροβυζαντινή περίοδος(1081-1453 μ.Χ.). Η μέση τάξη έχει μειωθεί κατά πολύ και έχει δημιουργηθεί επικίνδυνη πόλωση: απέναντι στους ελάχιστους αριθμητικά αλλά παντοδύναμους πλούσιους, υπάρχει η μεγαλύτερη μάζα των φτωχών καλλιεργητών. Το κράτος εξασθένισε και έγινε εύκολη λεία των κατακτητών. Πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στα δύο σημαντικά προβλήματα που αποτελούν τον πυρήνα της σημερινής μακροοικονομικής θεωρίας, τον πληθωρισμό και την ανεργία, καθώς οι τιμές παρέμειναν σταθερές στο Βυζάντιο, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 11ου αιώνα, ενώ η ανεργία είναι μια λέξη που εμφανίστηκε μετά την εξάπλωση του καπιταλιστικού συστήματος. Ελπίζω ότι μετά την ανάγνωση της εργασίας θα αυξηθεί ο θαυμασμός για το Βυζάντιο και τα επιτεύγματα των προγόνων μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.