Έρευνα αγοράς διεθνών αγορών : μέθοδοι, τεχνικές και πρακτικές εφαρμογής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Έρευνα αγοράς διεθνών αγορών : μέθοδοι, τεχνικές και πρακτικές εφαρμογής

Σιγκούδης, Δήμος

Η παρούσα έρευνα θίγει διάφορους τρόπους διείσδυσης μιας επιχείρησης σε μία ξένη αγορά, αναφερόμενη σε όλες τις βασικές τεχνικές συλλογής δεδομένων, με ειδικές αναφορές στις πλέον σύγχρονες μεθόδους συλλογής και στατιστικής επεξεργασίας. Η έρευνα διαπραγματεύεται τα ζητήματα της δημιουργίας ερωτηματολογίου, της δημιουργίας ερωτήσεων και κλιμάκων, τον έλεγχο αξιοπιστίας και εγκυρότητας ερωτηματολογίου, καθώς και της κατασκευής δείγματος. Τέλος, περιγράφει τρόπους στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων με χρήση κατάλληλου λογισμικού για Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Σκοπός της έρευνας είναι η εύρεση της καταλληλότερης και αποτελεσματικότερης μεθόδου που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ερευνητής που προσανατολίζεται στη διεθνή αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνής οικονομική
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.