Τα κύρια θέματα και προβλήματα που απασχολούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κρήτη και οι εξαγωγικές τους προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Τα κύρια θέματα και προβλήματα που απασχολούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κρήτη και οι εξαγωγικές τους προοπτικές

Μιχελιουδάκη, Θεοδώρα

Ο γενικός στόχος της έρευνας είναι να ανακαλυφθούν, να αναφερθούν και να συζητηθούν τα κύρια ζητήματα για το κρητικό πρόσωπο των ΜΜΕ προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοσή τους σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και να έρθει αντιμέτωπο με την διεθνή αγορά. Οι κύριοι στόχοι της έρευνας, που θα βοηθήσει να επιτύχει τον στόχο, είναι: • να προσδιορίσει τα οικονομικά προβλήματα που οι κρητικές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν. Η θεωρία παρουσιάζει την εκμετάλλευση των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για να είναι κρίσιμης σπουδαιότητας για τις ΜΜΕ. •να αναθεωρήσει τον τομέα των ΜΜΕ στην Κρήτη και τη σημασία του στην ελληνική οικονομία. •να προσδιορίσει το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο οι κρητικές ΜΜΕ λειτουργούν και πώς αυτοί θα αντιμετώπιζαν τους ανταγωνιστές.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.