Χρηματοοικονομική ανάλυση της Α.Ε. και σύγκριση δύο εταιρειών: Αγροτικός Συνεταιρισμός Παναγίτσας, Αγροτικός Συναιτερισμός Άρνισσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση της Α.Ε. και σύγκριση δύο εταιρειών: Αγροτικός Συνεταιρισμός Παναγίτσας, Αγροτικός Συναιτερισμός Άρνισσας

Βογιατζή, Μαρία
Τσουμάγκα, Ευδοξία

Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται την χρηματοοικονομική ανάλυση των αγροτικών συνεταιρισμών και συγκεκριμένα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Α.Σ. Άρνισσας «Καϊμακτσαλάν» .Ο.Π.-ΕΓΑ και του Αγροτικός Συνεταιρισμός Παναγίτσας .Ο.Π.-ΕΓΑ. Για την πραγματοποίηση της ανάλυσης θα χρησιμοποιηθούν αριθμοδείκτες. Ένας αριθμοδείκτης είναι σημαντικός, εάν η σχέση μεταξύ των δύο ποσών μπορεί να ερμηνευθεί, είναι δηλαδή μία λογική και κατανοητή σχέση, και εάν μπορεί να επηρεάσει τη λήψη κάποιων χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Μέσα από την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των εταιριών (Ισολογισμοί, Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακες Διάθεσης Αποτελεσμάτων κτλ) από το 2011 μέχρι και το 2013, θα γίνει μία προσπάθεια να εντοπιστούν τάσεις και μεγέθη και να αναγνωριστούν πληροφορίες για τη διεξαγωγή μίας ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.