Αποτίμηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Αποτίμηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Μιχελίδης, Σπυρίδων-Παναγιώτης

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα μοντέλο αποτίμησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αρχικά τρία παραδοσιακά μοντέλα παρουσιάζονται συνοπτικά. Έπειτα, εισαγάγετε ένα "θεμελιώδης” μοντέλο αποτίμησης τραπεζών, βασισμένο σε σταθερές και αξιόπιστες οικονομικές και χρηματοοικονομικές αρχές, το οποίο επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να εντοπίζουν τα διάφορα στοιχεία από τα οποία εκπορεύεται η αξία μίας τράπεζας, καθώς και να ανακατευθύνουν σωστά τις διαχειριστικές επιπτώσεις και υποχρεώσεις προς αυτήν όπως η μέτρηση του επιτοκιακού κινδύνου στις καταθέσεις χωρίς ωριμότητα. Στο πρώτο μέρος της εργασίας εμπεριέχεται η ανάλυση της αξίας των ιδίων κεφαλαίων στα δύο ακόλουθα μέρη: στην καθαρά ρευστοποιήσιμη αξία και στις χρηματοοικονομικές ροές που αναμένει το ίδρυμα. Στο δεύτερο μέρος η προσοχή επικεντρώνεται στην αγορά ομολόγων, παρά στην αγορά αξιών και παραγώγων, ώστε να βρούμε το επαρκές πριμ κινδύνου (risk premium) για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε την αξία των τραπεζών. Το μοντέλο αποτίμησης δραστηριοποιείται πάνω στα ενδο-ισολογιστικά στοιχεία ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, όπως είναι οι καταθέσεις τις οποίες οι τραπεζικές εργασίες τις μετατρέπουν σε δάνεια προς τρίτους. Οι έξω-ισολογιστικές διεργασίες, όπως είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, μπορούν να αποτιμηθούν με τα συνήθη χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)