Η εμπορευματική δομή του κλάδου της οινοποιίας. Εξαγωγικές προοπτικές των προϊόντων της βιολογικής καλλιέργειας αμπελώνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η εμπορευματική δομή του κλάδου της οινοποιίας. Εξαγωγικές προοπτικές των προϊόντων της βιολογικής καλλιέργειας αμπελώνων

Καραφυλλίδου, Σοφία

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της ελληνικής αγοράς οίνου. Η εξεταζόμενη αγορά κατέχει εξέχουσα θέση στον ευρύτερο κλάδο των πότων Και χαρακτηρίζεται από σημαντική παραγωγική δυναμικότητα. Παρακάτω εξετάζεται η εξέλιξη του συνολικού μεγέθους της εγχώριας παραγωγής, των εξαγωγών ,των εισαγωγών καθώς και της συνολικής κατανάλωσης οίνου.Επισεις παρουσιάζονται οι σημαντικότερες παραγωγικές μονάδες , με εκτενέστερη αναφορά για τις κυριότερες εξ αυτών ,καθώς και ορισμένες μεγάλες εισαγωγικές επιχειρήσεις Αναφέρονται οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ,οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση ,τα προβλήματα του κλάδου ,καθώς και οι διαμορφούμενες τάσεις και προοπτικές εξέλιξης του .Στο τέλος γίνεται ανάλυση στα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα των κυριοτέρων επιχειρήσεων βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Οίνος και οινοποιία
Βιολογικά προϊόντα
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.