Η διάρθωση της διεθνούς εμπορευματικής αγοράς προϊόντων αλιείας οι εξαγωγικές δραστηριότητες της ελληνικής βιομηχανίας μεταποιημένων ιχθυρών στην ενδοκοινοτική και εξωτερική αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η διάρθωση της διεθνούς εμπορευματικής αγοράς προϊόντων αλιείας οι εξαγωγικές δραστηριότητες της ελληνικής βιομηχανίας μεταποιημένων ιχθυρών στην ενδοκοινοτική και εξωτερική αγορά

Αραβανή, Άννα

Η παρούσα έρευνα εξετάζει την δομή της παγκόσμιας αγοράς προϊόντων αλιείας και την θέση της Ελλάδος στην διεθνή κλίμακα και κατά πόσον η ελληνική βιομηχανία μεταποιημένων ιχθυρών είναι ανταγωνίσιμη. Σκοπό της εργασίας είναι να παρουσιάσει την εικόνα της σύγχρονης αλιείας σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο και τα χαρακτηριστικά του εμπορίου προϊόντων αλιείας. Κύριες και βασικές πτυχές της εργασίας που ακολουθεί είναι η ανάλυση του κλάδου της αλιείας δίνοντας έμφαση σε στοιχεία που αφορούν το εμπόριο ( παραγωγή, μεγάλοι παγκόσμιοι παραγωγοί- προμηθευτές, προσφορά και ζήτηση, προβλήματα κ.α.). Οι κανόνες υγιεινής και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που διέπουν την παραγωγή, την διακίνηση και εμπορία των προϊόντων αλιείας, αποτελούν σημαντικό παράγοντα εξασφάλισης της ποιότητας η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Τα ελληνικά προϊόντα αλιείας είναι καλής ποιότητας και αρκετά ανταγωνίσιμα στο εξωτερικό, παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν όμως σημαντικά προβλήματα στην προώθηση τους τα οποία κάθε μια εξαγωγική επιχείρηση τα αντιμετωπίζει ξεχωριστά.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλιεία
Διεθνής αγορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.