Νεανική επιχειρηματικότητα σε περίοδο ύφεσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Νεανική επιχειρηματικότητα σε περίοδο ύφεσης

Καρακίτσου, Μαρία

Το αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση της επιχειρηματικότητας των νέων επιχειρηματιών που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες σχετικά πρόσφατα που δεν είναι δηλαδή καθιερωμένοι επιχειρηματίες δηλαδή νέοι στην ηλικία και νέοι στην επιχειρηματικότητα από 18 έως 64 χρονών οι οποίοι έχουν επιχείρηση λιγότερο από 3,5 χρόνια σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το GEM. Οι άξονες της εργασίας είναι να αναλυθούν και να παρουσιαστούν η επιχειρηματικότητα, η ηλικία των επιχειρηματικών, που επεξηγεί τον όρο νεανική του τίτλου της εργασίας και η περίοδο κρίσης που αναφέρεται στην φάση της ύφεσης του οικονομικού κύκλου της Ελλάδος την περίοδο από το 2008 και μετά έχοντας κάνει και μια σύγκριση πριν από το έτος αυτό. Η πορεία της εργασίας είναι να παρουσιαστεί στο θεωρητικό μέρος αρχικά οι όροι επιχειρηματικότητα και οι έννοιες επιχείρηση, επιχειρηματίας, επιχειρηματική οντότητα που συνδέονται εννοιολογικά αλλά δεν συγχέονται και στην συνέχεια τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας και οι φορείς της. Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο οικονομικός κύκλος της οικονομίας και οι φάσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτόν. Μία από τις φάσεις του οικονομικού κύκλου είναι και η ύφεση στην οποία η Ελλάδα εισήχθη από το 2008 πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει η πτώση του ΑΕΠ το έτος 2009. Αναλύοντας την φάση της ύφεσης, που είναι η απόδειξη της ύπαρξης κρίσης, βλέπουμε ότι η Ελλάδα από το έτος 2010 και μετά αρχίζει να λαμβάνει μια σειρά οικονομικών μέτρων και μνημονίων που είναι ο λόγος και οι αιτίες που η επιχειρηματικότητα έχει επιδεινωθεί από το έτος 2008 και μετά.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα
Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.